Velkommen til

Psykosomatisk Institutt

Timebestilling
Fagområder Våre fagområder
Behandlingstilbud
Utredning

samarbeid med lege. Utredning og diagnostisering er grunnmuren for det videre terapeutiske arbeid for valg av den mest effektive behandling for vanskene.

Behandlingstilbud
Testing

Testing gjøres med spørreskjematester, datatester, utredningsbatterier med kombinasjon av praktiske øvelser. Instituttet tilbyr også data testing for vurdering av førerkortferdigheter. Tester og skåringssystemer som brukes ved Instituttet er vitenskapelig anerkjent.

Behandlingstilbud
Terapi og rådgivning

Terapi og rådgivning foregår gjennom samtale individuelt. Terapimål avtales mellom klient og terapeut. Felles målsetting er sentralt for at terapien lykkes og klientens bedring. Valg av terapeutiske teknikker og metoder gjøres ut fra vitenskapelig kunnskap.

Behandlingstilbud
Hypnose og EMDR

Hypnose og EMDR: Innen traumebehandling drives ulike former for hypnosebehandling samt nyere metoder for traumebehandling som sensomotorisk psykoterapi.

Behandlingstilbud
Praktisk trening

Praktisk trening kan være en del av terapeutiske metoder for gitte lidelser eller problemer som for eksempel angst, avhengighet, sinnemestring og kommunikasjon.

Behandlingstilbud
Kurs

Kurs, seminarer og undervisning utformes etter behov og avtale med interessenter.

Behandlingstilbud
Sakkyndighetsarbeid

Sakkyndighetsarbeid utføres etter oppdrag fra for eksempel tingretten, fylkesnemnd, barneverntjeneste, NAV og forsikringsselskap.

Info 1 Info 2
Kontakt Kontakt oss

Engelsk