Fagområder


Psykosomatikk


Nevropsykologi


Sexologi


Familieterapi


Psykisk helse


Psykosomatikk

Psykosomatiske lidelser omfatter stort sett tilstander med forskjellige kroppslige plager og smerter, men uten sikre biologiske funn som kan forklare hele sykdomsbildet.

Eksempler kan være:

* Plager i muskler-/skjelett
* Brystsmerter
* Mage-/tarmplager
* Hodepine
* Underlivsplager

Behandlingsprognosen for slike tilstander forbedres betydelig ved en psykosomatisk utredning. Vi oppnår en avklaring i spørsmål om diagnose og eventuelle tiltak i forhold til både behandling og trygdesystem.


Nevropsykologi

Nevropsykologi omhandler sammenhenger mellom hjerne og atferd. Atferd brukes her som et begrep som dekker menneskelig atferd både på det indre og ytre plan, det vil si både hvordan vi tenker og hvordan vi ter oss. Nevropsykologien omfatter kunnskap om virkningen av hjerneskader og -sykdommer på atferd, og også kunnskap om hvilke deler av vår hjerne som er særlig aktive under helt normal atferd. Denne kunnskapen danner grunnlaget for undersøkelser av mennesker som søker hjelp for vansker de strever med, der hvor en antar at årsaken ikke bare kan forklares ut fra miljømessige eller følelsesmessige forhold.

Vi tilbyr nevropsykologisk undersøkelse/diagnostikk samt rådgivning i forhold til nevropsykologiske problemstillinger.


Sexologi

Sexologi er et fagfelt som omhandler menneskets seksualitet og seksuell helse. Gjennom vitenskapelig arbeid og forskning er det utviklet behandlingsmodeller for seksuelle problemer, individuelt og for par.

Eksempler kan være:

* Lystforstyrrelser
* Sexavhengighet
* Orgasmevansker
* Smerter
* Impotens
* Fetisjisme
* Pornoavhengighet

Sexologisk behandling omfatter også utfordringer knyttet til transseksualisme, homofili-, bifili og lesbisk, seksuelle overgrep, pedofili.


Familieterapi

Instituttet tilbyr samtaler om konflikter i parforhold, arbeidsfordeling hjemme, samlivsbrudd, stefamilier og samarbeid rundt barn.
Instituttet tilbyr også barnesamtaler.

Familieterapi er et fagfelt med fokus på relasjoner, kommunikasjon, konflikthåndtering og samarbeid. Samfunnsutvikling med nye familiesammensetninger er utfordrende for familiesystemet og det enkelte familiemedlem.


Psykisk helse

Instituttet tilbyr utredning og behandling av psykiske lidelser som, depresjon, angst, tvangslidelser, krise, utbrenthet, stress og arbeidsrelaterte vansker.


TIMEBESTILLING
For timebestilling kan du ringe
tlf.: 35 12 26 40

e-post:
post@psykosomatisk.com


TELEFONTID
Mandag - torsdag
mellom klokken
09.00 og 15.00BELIGGENHET
Vi holder til i 2. etg. over G-MAX på
Herkules.
Vi har egen inngang.Psykosomatisk Institutt, Helgas gate 10, 3730 Skien, www.psykosomatisk.com