Behandlingstilbud

Utredning


TestingTerapi og rådgivning


Hypnose og EMDR


Praktisk trening


Veiledning


Kurs, seminar og
undervisning


SakkyndishetsarbeidPsykosomatisk Institutt tilbyr behandling på ulike nivå:

Utredning gjøres gjennom samtale og intervju, testing, innhenting av komparentopplysninger og samarbeid med lege. Utredning og diagnostisering er grunnmuren for det videre terapeutiske arbeid for valg av den mest effektive behandling for vanskene.


Testing
gjøres med spørreskjematester, datatester, utredningsbatterier med kombinasjon av praktiske øvelser. Instituttet tilbyr også datatesting for vurdering av førerkortferdigheter. Tester og skåringssystemer som brukes ved Instituttet er vitenskapelig anerkjent.


Terapi og rådgivning foregår gjennom samtale individuelt eller i gruppe. Terapimål avtales mellom klient og terapeut. Felles målsetting er sentralt for at terapien lykkes og klientens bedring. Valg av terapeutiske teknikker og metoder gjøres ut fra vitenskapelig kunnskap.


Hypnose og EMDR: Innen traumebehandling drives ulike former for hypnosebehandling samt nyere metoder for traumebehandling som sensomotorisk psykoterapi.


Praktisk trening kan være en del av terapeutiske metoder for gitte lidelser eller problemer som f. eks. angst, tvangshandlinger, avhengighet, sinnemestring, kommunikasjon og seksuelle vansker.

Innen traumebehandling drives ulike former for hypnosebehandling samt nyere metoder for traumebehandling som sensomotorisk psykoterapi.


Veiledning gjøres etter avtale med andre fagpersoner, arbeidsmiljø eller grupper.


Kurs, seminarer og undervisning utformes etter behov og avtale med interessenter.


Sakkyndighetsarbeid utføres etter oppdrag fra f.eks. tingretten, fylkesnemnd, barneverntjeneste, NAV og forsikringsselskap.


TIMEBESTILLING
For timebestilling kan du ringe
tlf.: 35 12 26 40

e-post:
post@psykosomatisk.com


TELEFONTID
Mandag - torsdag
mellom klokken
09.00 og 15.00BELIGGENHET
Vi holder til i 2. etg. over G-MAX på
Herkules.
Vi har egen inngang.Psykosomatisk Institutt, Helgas gate 10, 3730 Skien, www.psykosomatisk.com